Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Eisteddfod yr Urdd 08: Cyflwyniad Bae Caerdydd 2009

Ddydd Mawrth yr Eisteddfod cymrodd dros hanner cant o aelodau'r Aelwyd ran yng Nghyflwyniad Aelwyd yr Ynys i gyflwyno Eisteddfod yr Urdd flwyddyn nesa' i Gaerdydd, er mai gogs ydan ni! Mae'r Eisteddfod yn y Bae flwyddyn nesa' yn un "niwtral" o ran lleoliad a'r cynllun oedd i gynnal 'steddfod yno bob pedair blynedd - 'roedd y ddwytha yn 2005. Ond gan bod yr Eisteddfod genedlaethol yn ymweld a Chaerdydd 'lenni a'r Urdd wedi bod yno yn 2002 hefyd, mae'r brifddinas yn gyndyn iawn o ariannu'r Eisteddfod. Tybed ai Aelwyd yr Ynys fydd y criw ola' i groesawu Eisteddfod yr Urdd i brifddinas Cymru?

Cliciwch ar y ddolen yma i wylio fideo o'r cyflwyniad - mae'n werth 'i weld!

Am dabl o holl ganlyniadau'r Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd eleni a thros y 5 mlynedd dwytha, ewch i aelwydyrynys.com/llwyddiannau.php.

Labels: , , , ,