Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Eisteddfod yr Urdd 08: Cyflwyniad Bae Caerdydd 2009

Ddydd Mawrth yr Eisteddfod cymrodd dros hanner cant o aelodau'r Aelwyd ran yng Nghyflwyniad Aelwyd yr Ynys i gyflwyno Eisteddfod yr Urdd flwyddyn nesa' i Gaerdydd, er mai gogs ydan ni! Mae'r Eisteddfod yn y Bae flwyddyn nesa' yn un "niwtral" o ran lleoliad a'r cynllun oedd i gynnal 'steddfod yno bob pedair blynedd - 'roedd y ddwytha yn 2005. Ond gan bod yr Eisteddfod genedlaethol yn ymweld a Chaerdydd 'lenni a'r Urdd wedi bod yno yn 2002 hefyd, mae'r brifddinas yn gyndyn iawn o ariannu'r Eisteddfod. Tybed ai Aelwyd yr Ynys fydd y criw ola' i groesawu Eisteddfod yr Urdd i brifddinas Cymru?

Cliciwch ar y ddolen yma i wylio fideo o'r cyflwyniad - mae'n werth 'i weld!

Am dabl o holl ganlyniadau'r Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd eleni a thros y 5 mlynedd dwytha, ewch i aelwydyrynys.com/llwyddiannau.php.

Labels: , , , ,

Eisteddfod yr Urdd 08: Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr

Llongyfarchiadau enfawr i Ieuan Wyn am ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth y prif gyfansoddwr. Enillodd Ieuan y drydedd wobr y llynedd...pob hwyl iddo flwyddyn nesa' ;o) Dyma'r wobr gyntaf i'w hennill gan aelod o'r Aelwyd ar lwyfan yr eisteddofd eleni. Gobeithio'n fawr nad hi fydd yr ola'! Pob hwyl i weddill yr aelodau weddill yr wythnos, mae hi'n mynd i fod yn wythnos fawr!

Am dabl o holl ganlyniadau'r Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd eleni a thros y 5 mlynedd dwytha, ewch i aelwydyrynys.com/llwyddiannau.php

Labels: , ,

Gwefan newydd

Mae'r aelwyd yn berchen ar wefan newydd...sydd wedi marw. Dwi'n gobeithio na marw dros dro mae o...! Unwaith y llwydda i i roi'r kiss'o'laiff iddi, mi fydd y blog yn troi'n archif ar gyfer y straeon fydd yn cael eu postio ar y wefan. Neu mi fydd y wefan yn troi'n preview i'r blog. Fel y mynnwch chi. Tan toc..