Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Eisteddfod Sir Ynys Môn, 17-20 Mawrth 2007

Roedd yr aelwyd yn cystadlu mewn llu o gystadlaethau yn yr eisteddfod sir, yn unigolion, partïon a chorau. Llongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cymryd rhan a phob hwyl dros y ddeufis nesa' yn paratoi at y genedlaethol lawr yng Nghaerfyrddin ym Mai!