Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Eisteddfod Sir, oedran cynradd, Dydd Sadwrn 24ain Mawrth 2007

Bu llawer o aelodau'r aelwyd yn brysur iawn drwy'r dydd yn darparu lluniaeth i fynychwyr yr eisteddfod yn yr Ysgol Gyfun, Llangefni. Diolch yn fawr iawn i'r criw i gyd fu wrthi yn coginio cacennau ac yn barod eu cymorth ar y dydd, yn enwedig i Derwena ac i Mr Urdd! Gobeithio bydd yr arian godwyd yn mynd tuag at dalu costau cludo a chlwydo'r aelodau yn yr Eisteddfod yn Sir Gâr.