Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Cyngerdd Melin-y-Coed, Nos Wener 23ain Mawrth 2007

Cynhaliwyd cyngerdd gan yr Aelwyd i drigolion Melin-y-Coed (ger Llanrwst) ar nos Wener braf o Fawrth. Cafwyd noson hwyliog, braf, gyda llu o eitemau gwahanol i ddiddanu'r dyrfa, o gerdd dant gan Kim i fonolog gan Manon a llawer i eitem gan y côr. Mawr yw diolch yr Aelwyd am y wledd gawsom ar ôl y cyngerdd yng nghapel Bethel gan ferched y pentref ac am noson fendigedig mewn rhan hyfryd o'r wlad.