Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Penblwydd Hapus Derek!

Pen-blwydd hapus iawn i Derek, ein arweinydd! (Ta llywydd? Ein tad ni oll beth bynnag!) Yncl Derek yn 50 21 heddiw...pob hwyl i chi syr!