Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Cyngerdd Blynyddol, heno (07.09.06)

"As seen" ar Wedi 7 neithiwr...

Dewch draw i Ysgol Gyfun Llangefni am noson braf yng nghwmni yr Aelwyd o Fôn. Yn ymuno â dros 65 o ddoniau ifanc o'r ynys y mae Aeron Gwyn, Caergeiliog, enillydd y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2005.

Bydd y cyngerdd yn dechrau am hanner awr wedi saith, a thocynnau yn £5 i oedolion a £2 i bobl ifanc (dan 16) ar gael ar y drws.

Be' gewch chi well na noson o ganu, dawnsio, sioeau cerdd a llawer o hwyl ar noson braf o Fedi?!