Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Tudalen Luniau newydd

Wedi laru efo'r "arbrawf" o ddefnyddio blogger i osod lluniau (peidiwch a thrio, dio'm werth o!), dyma droi at flickr. Yr unig anfantais yw nad oes modd Cymreigio flickr (am wn i), ond gan ein bod yn bwriadu symud at wefan "iawn" (hmm) yn y dyfodol, gobeithio mai rhywbeth semi-dros-dro fydd hwn hefyd! Gobeithio cawn fwy o luniau i'w hychwanegu'n fuan; gyrrwch unrhyw luniau sydd ganddoch i aelwydyrynys[at]yahoo.co.uk.

Dyna ni am y tro, cewch adroddiad am y barbiciw yn fuan gobeithio!