Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Helfa Drysor

Dewch yn llu i helfa'r Aelwyd ar nos Lun nesa', 17eg o Orffennaf. Bydd yr helfa (mewn ceir) yn cychwyn o Neuadd Penmynydd (ar y lôn rhwng Porthaethwy a Llangefni - ar y chwith wrth fynd o Borthaethwy); dewch draw unrhyw bryd rhwng 6 a 7 y.h. Bydd y daith yn costio £5 y car gydag unrhyw elw'n mynd at yr aelwyd. Bydd cyfle i archebu bwyd ar ddechrau'r daith (na fydd yn gynwysiedig yn pris y car). Gobeithio na fydd hi'n rhy anodd na rhy hir - cawn weld ar ôl i mi 'sgwennu'r cwestiynnau...!! Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno!

1 Sylw:

dywedodd Blogger Tegwared ap Seion:

Gan bod 'na riw wag wedi gofyn........DWI'M YN DEUD LLE MA'R BWYD!!

5:35 PM  

Ychwanegu sylw

<< Hafan