Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Helfa Drysor

Dewch yn llu i helfa'r Aelwyd ar nos Lun nesa', 17eg o Orffennaf. Bydd yr helfa (mewn ceir) yn cychwyn o Neuadd Penmynydd (ar y lôn rhwng Porthaethwy a Llangefni - ar y chwith wrth fynd o Borthaethwy); dewch draw unrhyw bryd rhwng 6 a 7 y.h. Bydd y daith yn costio £5 y car gydag unrhyw elw'n mynd at yr aelwyd. Bydd cyfle i archebu bwyd ar ddechrau'r daith (na fydd yn gynwysiedig yn pris y car). Gobeithio na fydd hi'n rhy anodd na rhy hir - cawn weld ar ôl i mi 'sgwennu'r cwestiynnau...!! Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno!

Tudalen Luniau newydd

Wedi laru efo'r "arbrawf" o ddefnyddio blogger i osod lluniau (peidiwch a thrio, dio'm werth o!), dyma droi at flickr. Yr unig anfantais yw nad oes modd Cymreigio flickr (am wn i), ond gan ein bod yn bwriadu symud at wefan "iawn" (hmm) yn y dyfodol, gobeithio mai rhywbeth semi-dros-dro fydd hwn hefyd! Gobeithio cawn fwy o luniau i'w hychwanegu'n fuan; gyrrwch unrhyw luniau sydd ganddoch i aelwydyrynys[at]yahoo.co.uk.

Dyna ni am y tro, cewch adroddiad am y barbiciw yn fuan gobeithio!