Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Steddfod!

Gair bach i ddymuno pob lwc i bawb o aelodau'r aelwyd fydd yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod ddydd Gwener a dydd Sadwrn! Rhowch hel iddyn nhw!!!!

Is-etholiad

Yn dilyn ymddiswyddiad yr is-gadeirydd, cynhelir etholiad i ethol un newydd wythnos nesaf. Y tri ymgeisydd yw:

Ifan (Cibab)
Peredur (Glyn)
Rhys (Sbarion)

Pob hwyl i'r tri!