Aelwyd yr Ynys

Un o Aelwydydd Urdd Gobaith Cymru ar Ynys Môn

Mawl a Chân, Moelfre

Canodd yr Aelwyd mewn noson Mawl a Chân yng Nghapel Carmel, Moelfre neithiwr. Trefnwyd y cyngerdd er budd Pwrs y Samariad drwy Mrs Mair Parry. Bydd ar arian a godwyd yn mynd tuag at brynu puryddion dŵr ar gyfer Liberia yn Affrica.

Diolch yn fawr i Sioned Owen a Peredur Glyn am drefnu'r rhaglen, a hefyd llongyfarch Peredur ar arwain y côr am y tro cyntaf, gyda Nia yn cyfeilio! Roedd yn noson yn llwyddiant, a rhaid yw nodi unwaith eto bod y bwyd wedi plesio, yn enwedig y Brechdanau Ŵy gan Huw Sdrej!

Lluniau i ddod yn fuan.

Lluniau

Diolch i Peredator am y syniad, mae gan yr Aelwyd bellach dudalen ar gyfer lluniau. Cliciwch ar y ddolen ar y chwith.

Merched y Wawr yn Rhosybol

Perfformiodd yr Aelwyd i Ferched y Wawr Rhosybol a'r ardal leol heno, gyda 30 o aelodau brwdfrydig yn barod i fynd ar goll ym mhellafoedd Sir Fôn (dim byd yn erbyn Rhosybol - mi gollson ni ddau gar yn mynd mewn confoi o Seffwê C'narfon i stiwdio Sain un tro!) .

Cafwyd derbyniad da, yn arbennig felly i Huw Sdrej ag Ifan Cibab ar eu deuawd doniol! Yr oedd y bwyd yn dderbyniol iawn yno ac yn ôl llygad-dyst bu i Rhys Lloyd "joio'r selsig, caws a nionod picl ar bren". Da oedd felly. Cofiwn y noson am i Arwyn gael ei ail-enwi ddwywaith - noder, ferched Rhosybol, mai Arwyn yw ei enw a nid Irfon nag Arfon!

Cyfarchion!

Llongyfarchiadau i un o aelodau'r aelwyd, Ceri Bright, sydd wedi dyweddio yn ddiweddar â Jac Foulkes! Dymuniadau gorau i chi'ch dau!

Croeso!

Croeso i wefan Aelwyd yr Ynys! Bydd hon yn gornel fach i ni ar y wê i gael rhannu ein hanesion a'n newyddion gyda chwi. Tamaid i aros pryd - hanes un Tegwared ap Seion yn chwarae castiau â'r Aelwyd! ;-)